Lavern-Subirats

Ateneu de Lavern.
Alt Penedès (Barcelona)
3.013 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics.