Les Cabanyes

Escola de Les Cabanyes.
Alt Penedès (Barcelona)
947 habitants
Es vota amb normalitat. A la matinada ja hi ha molta gent.