Les Franqueses del Vallès

Escola Joan Camps i Giró.
Vallès Oriental (Barcelona)
19.584 habitants
Es vota amb normalitat.