Les Franqueses del Vallès

Escola Joan Sanpera i Torres.
Vallès Oriental (Barcelona)
19.584 habitants
Es vota amb normalitat.
Cantant "Els Segadors"