Les Franqueses del Vallès-Llerona.

Consell del Poble
Vallès Oriental (Barcelona)
19.584 habitants
Es vota amb normalitat. Els Mossos precinten el local quan ja s'ha votat.