Les Franqueses del Vallès-Marata

Centre Cultural de Marata.
Vallès Oriental (Barcelona)
19.584 habitants
Es vota amb normalitat.