Les Preses

Llar d'Infants El Rajolet
Garrotxa (Girona)
1.764 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics.