Lleida

EOI - Escola Oficial Idiomes
Segrià (Lleida)
137.327 habitants
Policía Nacional Càrrega policial Urnes requisades
Antiavalots de la Policía Nacional volen accedir al col·legi electoral, la gent els barra el pas. Hi ha càrrega policial.
Els antiavlaots volen entrar, els votants protegeixen l'accés
Retirada de la Policía Nacional. Càrrega, disparen salves. Impedeixen l'actuació dels Serveis d'Emergència