Lloret de Mar

Escola Pompeu Fabra
Selva (Girona)
36.878 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics.
Votarem!
S'ha acabat la votació. Gràcies a la ciutat.