Manresa

Associació de Veïns La Nostra Llar
Bages (Barcelona)
75.152 habitants
Gran concentració de votants. Alegria al final de la votació.
Celebració al final de la votació