Martorell

Institut Pompeu Fabra
Baix Llobregat (Barcelona)
27.681 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics.