Martorell

Llar d'Infants Les Torretes
Baix Llobregat (Barcelona)
27.681 habitants
Es vota amb normalitat