Mediona

Casal del Teatre Medionenc.
Alt Penedès (Barcelona)
2.251 habitants
Es vota amb normalitat.