Menàrguens

Col·legi Públic Joan Ros Porta
Noguera (Lleida)
819 habitants
Guardia Civil Càrrega policial
Els antiavalots de la Guardia Civil arriben en formació i carreguen davant del col·legi electoral
Antiavalots de la Guardia Civil arriben i carreguen
Pressa des del davant del col·legi electoral
La Guàrdia Civil arriba i carrega sense cap tipus de diàleg previ.