Monells

Can Geronès
Baix Empordà (Girona)
1.296 habitants
Es vota amb normalitat