Montferrer i Castellbò.

Ajuntament
Alt Urgell (Lleida)
1.092 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics.
Es rep els Mossos amb aplaudiments.