Montgat

Casal de la Gent Gran Joan Maragall
Maresme (Barcelona)
11.748 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics.