Navàs

Club d'Avis
Bages (Barcelona)
6.020 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics.