Olivella

Escola El Morsell
Garraf (Barcelona)
3.655 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics.