Olot

Escola El Morrot.
Garrotxa (Girona)
34.194 habitants
Es vota amb normalitat.