Olot

Institut La Garrotxa
Garrotxa (Girona)
34.194 habitants
Es vota amb normalitat. En un moment donat s'interromp la votació perquè la gent creu que hi anirà la Guardia Civil.