Ordal-Subirats

Escola El Montcau.
Alt Penedès (Barcelona)
3.013 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics. Aquest punt no s'ha pogut geolocalitzar bé molt probablement per l'antiguitat de les fotos de Google Maps.
Tot a punt per a poder votar l'endemà.