Pallejà

CAP Pallejà
Baix Llobregat (Barcelona)
11.416 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics.
Crits de "Votarem!"
La gent crida: "Som gent pacífica, només volem votar!"
La cua és molt llarga.