Parets del Vallès

Escola Lluís Piquer
Vallès Oriental (Barcelona)
18.970 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics.