Parets del Vallès

Escola Pau Vila.
Vallès Oriental (Barcelona)
18.970 habitants
Es vota amb normalita però el centre tanca abans perquè es creu que hi pot anar la policia.