Penelles

Casal Lo Xaragall.
Noguera (Lleida)
463 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics.