Piera

Casal de Joves i Grans
Anoia (Barcelona)
15.194 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics.
L'ambient és festiu.
Protegint l'escola.
La gent canta "El Segadors"