Pineda de Mar

Local del carrer Montpalau.
Maresme (Barcelona)
26.349 habitants
Inicialment s'ha de votar a l'Escola El Roser però no es pot fer per falta d'acord amb el centre i es vota en un local alternatiu. En un moment donat es pausen les votacións per l'arribada de la policia.
La Policia Nacional passa per davant de l'Escola El Roser.
La Policia Nacional és molt a prop del centre electoral.
Les votacions es pausen perquè arriba la policia.