Porqueres

Escola El Frigolet
Pla de l'Estany (Girona)
4.594 habitants
A la matinada hi ha gent al centre però es decideix tancar-lo i que no s'hi voti per tal de centralitzar el vot al Centre Cívic.