Prats de Lluçanès

Ajuntament Vell
Osona (Barcelona)
2.533 habitants
Es vota amb normalitat. Hi ha presència d'observadors internacionals. Hi ha una gran afluència de gent i l'ambient és festiu.