Quart

Consultori Local
Gironès (Girona)
3.570 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics. El centre tanca abans per evitar que es perdin els vots emesos.
Votarem!