Rialp

Ajuntament
Pallars Sobirà (Lleida)
666 habitants
Es vota amb normalitat.