Ripoll

Escola Joan Maragall
Ripollès (Girona)
10.611 habitants

Quatre tractors i  més de 200 persones protegeixen l’Escola Joan Maragall.