Ripollet

Escola Anselm Clavé
Vallès Occidental (Barcelona)
37.899 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics. El centre és l'únic que resta obert després que hagin tancat els altres.
L'escola és un clam! Votarem!
Tres quarts de nou del matí. Votarem!
S'aplaudeix a la gent gran que surt de votar.
Una multitud defensa el centre.
La gent està eufòrica perquè ja s'ha votat.
Es tanca l'escola cantant "Els Segadors"