Ripollet

Escola El Martinet
Vallès Occidental (Barcelona)
37.899 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics.
El dia anterior es fa un concert a l'escola.