Rubí

Institut J.V. Foix
Vallès Occidental (Barcelona)
75.568 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics. .