Sabadell

Centre Cívic Can Rull
Vallès Occidental (Barcelona)
209.931 habitants
Es vota amb normalitat.
Diverses furgonetes de la policia atravessen el barri.