Sabadell

Escola Arraona
Vallès Occidental (Barcelona)
209.931 habitants
Es vota amb normalitat.
Es donen els resultats electorals.