Sabadell

Institut Pau Vila.
Vallès Occidental (Barcelona)
209.931 habitants
Es vota amb normalitat.
Un home gran va a votar.