Sallent – La Butjosa

Centre d'Acollida Turística.
Bages (Barcelona)
6.594 habitants
El centre tanca al migdia perquè no està prou ben protegit.