Salou.

Institut Marta Mata.
Tarragonès (Barcelona)
26.233 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics.