Salt

Escola La Farga
Gironès (Girona)
28.836 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics. El centre tanca abans perquè es centralitza el vot a l'ajuntament.
L'escola La Farga està a vessar d'activitats.
Sis del matí.