Sant Andreu de la Barca

IES Montserrat Roig
Baix Llobregat (Barcelona)
27.303 habitants

L’Institut Montserrat Roig és l’únic col·legi electoral de Sant Andreu de la Barca que, tot i l’aparició de la Guardia Civil, aconsegueix poder seguir votant. Hi ha molta gent concentrada.

Tensió al carrer. La Guardia Civil vol accedir però no ho aconsegueix