Sant Boi de Llobregat

CAP Vinyets
Baix Llobregat (Barcelona)
82.142 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics.