Sant Celoni

Ateneu de Sant Celoni
Vallès Oriental (Barcelona)
17.588 habitants
Una caravana de la Guardia Civil arriba al municipi. Hi ha moments de tensió.
Els votants defensen el col·legi electoral