Sant Cugat del Vallès

Escola Ferran i Clua.
Vallès Occidental (Barcelona)
89.516 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics.