Sant Cugat del Vallès

Escola Joan Maragall
Vallès Occidental (Barcelona)
89.516 habitants
Es vota amb normalitat. Els bombers visiten l'escola.
Moments per recordar.
Tot preparat per votar.