Sant Cugat del Vallès

Escola l'Olivera
Vallès Occidental (Barcelona)
89.516 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics.
Resum.