Sant Cugat del Vallès

Institut Angeleta Ferrer
Vallès Occidental (Barcelona)
89.516 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics.