Sant Feliu de Llobregat

Centre d'Atenció i Seguiment de Sant Feliu de Llobregat.
Baix Llobregat (Barcelona)
44.198 habitants
Es vota amb normalitat.